Bedrijfsfraude

Bedrijfsfraude is een zeer actueel probleem en komt in veel bedrijven voor.

LRB Recherche kan door middel van verschillende onderzoeksmethodes tot een oplossing komen.

We denken dan aan het plaatsen van camera’s, observatie van personen op de locatie, een financieel-administratief onderzoek, e.a.