Verzekeringsfraude

Verzekeringsfraude heeft twee kanten:

  1.  Bij het aanvragen van een verzekering geeft de aanvrager niet de juiste feiten door aan de verzekering. Hierdoor wordt er een foute premie berekend en kunnen de voorwaarden gaan afwijken.
  2.  Bij een schade heeft de fraudeur het doel om de verzekering te misleiden om een uitkering te bekomen door het niet verstrekken van de juiste opgave van de feiten.