Info

Het Limburgs Recherche Bureau is aangesloten bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder het nummer 1454984, het kantoor en haar medewerkers dragen discretie dan ook hoog in het vaandel in het belang van onze klanten.

Het LRB-team bestaat uit zowel mannelijke als vrouwelijke detectives/rechercheurs, die u graag met raad en daad bij staan in al uw vragen om tot een oplossing te komen.

LRB hecht veel belang aan de kwaliteit van hun rapporten, zodat deze een goede aanvulling vormen om uw zaak te bekrachtigen in uw rechtszaak.
Ook kunnen onze detectives/rechercheurs u in de rechtszaak ondersteunen als getuigen, tijdens de rechtszitting.

Voor het LRB-team is het zeer belangrijk om de waarheid in uw zaak aan het licht te brengen, want u als klant heeft recht op deze waarheid.
We werken dan ook resultaatgericht en in uiterste discretie om uw zaak en/of zaken helder te krijgen.

Onze mensen beschikken dan ook over een goede vakopleiding, ze hebben een goede mensenkennis en zijn sterk in het analytisch denken. Dit maakt het mogelijk om tot een accurate oplossing te komen voor uw vraag en/of vragen.

Kortom het LRB-team staat voor discretie, vertrouwen, flexibiliteit en kwaliteit.